Hjem

 

Pædagogisk personale

 

Forum for lærere og pædagoger

- trivsel, læring og inklusion i institutioner

For forældre

 

Forum for forældre

- trivsel med børn og unge i hjemmet

- forebyggelse af eller opfølgning på skilsmisse

 

Skole & Hjem

 

Forum for skole-hjem samarbejde

(forældre og pædagogisk personale)

- fælles sprog og handleværktøj

Trivsel

Læring

Kompetencer

Livskvalitet

Vi tilbyder

oplæg, foredrag, debat, vidensdeling, workshops og coaching

 

Center for Trivsel & Læring har erfaring inden for:

 

  • Undervisning
  • Børn og unge med særlige behov, eksempelvis autisme og ADHD
  • Behandling og terapi
  • Organisationsudvikling
  • Udviklingsprojekter.

For unge

 

Forum for unge under uddannelse

- trivsel og læring i uddannelsen

CTL

Center for Trivsel & Læring

Center for Trivsel & Læring

E-mail: center@trivseloglaering.dk